Skip to content

HET VERLANGEN, ZELFSTANDIGHEID & CREATIVITEIT

Geschreven door Esther van Straaten:

“Haar innerlijke droomreis.”

Inmiddels is er een levensfase aangekomen voor mij, waar de aandacht uit gaat naar de definitie van zelfstandigheid. Het is tijd voor een klein onderzoekje…

Wanneer je de betekenis van zelfstandigheid letterlijk neemt en dit online op zoekt staat dit omschreven als, eigenmachtig, indepdentie , niet steunend op anderen, op zichzelf staand zonder steun of hulp van anderen.

Ik stel mijzelf inmiddels de vraag of het woord “zelfstandigheid” zo letterlijk te moeten nemen. Blijk-lijk was dit voor mij lange tijd wel het geval.

Terugblikkende op een periode uit mijn leven van verlies, rouw en ziek zijn, ben ik onherroepelijk in een valkuil gestapt genaamd de overleving!

De vraag is dan ook, is de term Zelfstandigheid, zoals online omschreven nog wel van deze tijd of behoeft dit ook enige aanpassing binnen onze denk en doe maatschappij.

Ik kom uit een tijd vandaan waar ouders mij met alle goede bedoelingen, geleerd hebben stil te zijn als volwassen mensen praten…

Je kunt je voorstellen waar ik op deze leeftijd van 57 jaar nog steeds tegen aan loop. Je blijft namelijk te aller tijden het kind van je ouders. En stiekem doe ik nog steeds wat mij geleerd is… Tijd dus voor verandering…Eigenhandig trok ik ten strijde wat mijn pad kruisten in de afgelopen jaren aan verlies. Zo Independent als dat ik me dacht te voelen, zo machteloos stond ik eigenlijk in vele situaties.

Al deze situaties van verlies en rouw en ziek zijn brachten tot een overleving strategie vanuit een oerinstinct.

Na verloop van tijd werd ik ondertussen wel steeds mondiger, strijdvaardiger en dacht onafhankelijker te zijn. Ik werd sterker en ontwikkelde een eigen denk visie. 

Langzaamaan was ik herstellende, niet wetende dat ik me in een cocon van letterlijke zelfstandigheid aan ’t ingraven was, wat me tot een innerlijke frozen staat heeft gebracht realiseer ik me nu.

Op mijn weg kwam  https://dynamic-academy.net/ op mijn pad. 

Vanuit mijn vak als Hairstylist ben ik een heel creatief persoon! En vanuit m’n holistische denkwijze, als opgeleide therapeutisch coach, ben ik ook zeer oplossing gericht creatief. Dit zijn onder andere kwaliteiten wat gaande weg zeer ondersteunend zijn geweest in het gehele proces dat er te gaan viel.

Echter ben ik met een potlood en een penseel niet heel bekend. Maar wat niet is kan nog komen toch.

Neurografie werd mij geadviseerd omdat het ontspannend zou kunnen werken voor de aanwezige hoofdklachten die ik inmiddels had ontwikkeld, al dan niet veroorzaakt door medische behandelingen na borstkanker.

De maximale belastbaarheid die ik nog kon hebben was 2 uur. Daarna treedt er een druk op in ’t hoofd, rust nemen is dan eigenlijk heel noodzakelijk.

Ik vond het dan ook zeer de moeite waard om de neurografie workshop aan te gaan. 

Hopende dat ik m’n hoofdklachten hiermee de baas kon worden.

Zogezegd zo gedaan heb ik contact gezocht met Anita, de kunstzinnige kracht achter “Dynamic academy”. Op deze avond gaf Anita een goede uitleg hoe neurografie werkt en gingen we met een klein groepje aan de slag. Gaande het trekken van de basis lijnen en het inkleuren van dit werkstuk bemerkte ik dat de druk in m’n hoofd waar ik mee binnen kwam, minder werd, als gevolg van de dagelijkse bezigheden. 

Ik was heel verrast, hoe wonderlijk… Neurografie het werkt echt verlichtend!!

Ik voelde dat mijn verloren zelfvertrouwen in de tijd mijn lijf/hoofd weer een kans kreeg binnen de ruimte die ik tot mijn beschikking had. Alsof er nieuwe banen in de hersenen werden aangelegd op dat moment. De spanningen lieten letterlijk los. Er kwam meer ruimte in mijn hoofd! Ik ging deze avond dan ook naar huis zonder hoofdklachten. Wat voelde dit fijn.

De neurografie is werkelijk de creatieve kers op mijn taart. Steeds meer en meer komt het vertrouwen terug grip te krijgen op de kramp in m’n hoofd die regelmatig ontstaat bij inspanning op de mentale vaardigheden. 

Bij het onder de loep nemen van de kernwaarden van zelfstandigheid realiseer ik mij dat de vastgeroeste gedachten van oude verworven zelfstandigheid, plaats maakt voor vernieuwing


Zelfstandigheid betekend dus niet,
Dat je alles alleen moet doen.

Je mag om hulp vragen,
Je mag samenwerken,
Je mag onafhankelijk zijn,
Je mag zelfstandig zijn,
Je mag jezelf zijn.
En ook ik mag mij uitdrukken…
Samen werken, samen denken samen praten. 
Het geeft zoveel meer vrijheid en verbinding naar elkaar toe.
Spanningen laten daardoor letterlijk los en de nieuwe inzichten geven dan de nodige verrijking en innerlijke ruimte.

Inmiddels ben ik zover om een traject in te gaan naar onderzoek als zelfstandig ondernemer, met alle verworven vakkennis en levenservaringen denk ik als zelfstandig ondernemer nu beter tot m’n recht te komen! Tot z’n recht laten komen wat innerlijk wil stromen en zich wil manifesteren. Door de aandacht naar binnen te keren en m’n hart te volgen hoop ik dat het hoofd hierdoor ontlast wordt  

Neurografie zal ik dan zeker als onderhoudende ontspannende hobby blijven doen, hoe fantastisch is dat. Het thema van mijn eerst gemaakte neurografie werk is genaamd.

“Het verlangen”

De zon weergeeft ook het gele vlak in het neurografisch werkstuk.

Dit thema was op het moment van neurografisch creëren intuïtief gekozen. Wat het verlangen nu daadwerkelijk inhield wist ik toen nog niet helemaal zeker, mijn eerste gedachten was op zoek naar de zon, zo voelde het op dat moment.

Terugkijkende was het innerlijke misschien wel op zoek naar licht of naar verlichting… 

Zou dat misschien de betekenis zijn, verlichting zoeken? 

Het antwoord is niet zo belangrijk, het doel dat het gediend heeft ben ik heel dankbaar voor en heeft tot inzichten geleid

Nu weet ik dat mijn verlangen ligt bij zelfstandigheid, zelfstandigheid vanuit een heel ander perspectief gezien!


Een vorm van Zelfstandigheid die samenwerking omarmt.
Waar je plannen kunt bespreken met anderen.
Waarbij je hulp mag en kunt vragen aan andere (vak)mensen om je heen.
Waarbij je steun mag vragen uit de omgeving.
Waarbij delen en elkaar ondersteunen heel gewoon is.
Waarbij je rust kunt nemen wanneer dit nodig is.
Wanneer je samen kunt werken wanneer de behoefte daartoe is.
Waarbij je creatief zelfstandig naar eigen inzicht dagelijks kunt werken.
Wanneer je je mag uitspreken als dit nodig is….
Mijn dank gaat uit naar de mensen om mij heen die op mijn pad zijn gekomen.
En een bijdrage hebben gegeven tot inzichten en tot de nieuwe term en ontwikkelingen.

Creatief Flexibel zelfstandig ondernemen  

CFZO 

Bij Esther 

Flexibele zelfstandigheid geeft vleugels ?

Hartelijke groet, 

Esther van Straaten