Skip to content

Disclaimer

DISCLAIMER

Dynamic Academy, gevestigd aan de Oosterbeekstraat 94, 5045 TL te Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door: Dynamic Academy

info@dynamic-academy.net

Gerelateerde informatie:
Verwerkersovereenkomst
Privacy Statement

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Dynamic Academy en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website dynamic-academy.net gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Dynamic Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE & INFORMATIE

Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Dynamic Academy. 
Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynamic Academy het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Dynamic Academy bevindt of via de link naar de website van Dynamic Academy wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Dynamic Academy staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.
Dynamic Academy is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Dynamic Academy van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites

Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s Dynamic Academy heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy

Dynamic Academy verwijst hiervoor naar haar Privacy Statement en de Verwerkersovereenkomst.

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Dynamic Academy op via het contactformulier.

Dynamic Academy, versie Augustus 2021